II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 21 maja 2024 roku o godz. 12 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 7 maja 2024 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Kamiennogórskiego.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Budżetu
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Edukacji
i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne