Podsumowanie i uroczyste zakończenie VIII kadencji Rady Gminy Kamienna Góra

W trakcie dzisiejszej (środa, 27 marca) sesji Rady Gminy Kamienna Góra miało miejsce podsumowanie i uroczyste zakończenie VIII kadencji.

Sesja rozpoczęła się w typowym, roboczym charakterze, a zakończyła uroczyście. Po przeglądzie osiągnięć mijającej kadencji samorządu gminy Kamienna Góra (lat 2018-2024) przez wójta Patryka Strausa, która była najdłuższą kadencją w historii polskiego samorządu, radni otrzymali symboliczne pamiątki w postaci grawertonu i wspólnej fotografii. Ten gest stanowił wyraz uznania za wytrwałą pracę radnych, ich zaangażowanie oraz wkład w rozwój lokalnej społeczności. Pamiątka przypomina o owocnej współpracy, która przyczyniła się do licznych sukcesów Gminy.

Poniżej przedstawiamy skład Rady Gminy Kamienna Góra w VIII kadencji:

Pawlik Piotr Paweł: Przewodniczący Rady Gminy, Komisja Finansowo-Gospodarcza.
Ogorzałek Kazimierz Bogdan: Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Komisja Społeczna.
Salata Michał Karol: Drugi Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Komisja Finansowo-Gospodarcza.
Respondek Piotr Włodzimierz: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Potoczak Anna Maria: Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej.
Bilman Andrzej Piotr: Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej.
Łukasik Bartłomiej: Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wondołowski Stanisław Andrzej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Sondej Przemysław Emil: Zastępca Przewodniczącego, Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja Społeczna.
Serafinko Jolanta: Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej.
Kubieniec Artur Grzegorz: Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja Społeczna.
Oblicki Radosław Piotr: Komisja Rewizyjna.
Szkaradek Piotr: Komisja Rewizyjna.
Stefański Janusz Paweł: Komisja Społeczna.
Łepski Jan Władysław: Komisja Finansowo-Gospodarcza.

Dziękujemy wszystkim radnym za ich zaangażowanie i wkład w rozwój gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz inne