Co zrobić jeśli dłużnik spłaci tylko część długu?

Gdy dłużnik decyduje się spłacić jedynie część swojego zadłużenia, sytuacja ta może być bardzo stresująca dla oczekującego na uregulowanie całości należności. W takich przypadkach istotne staje się podjęcie odpowiednich kroków, aby ustalić przyczyny takiego postępowania dłużnika oraz odzyskać należne pieniądze. Działania podejmowane w takiej sytuacji powinny być starannie przemyślane i zgodne z obowiązującym prawem, aby osiągnąć zadowalające rozwiązanie dla obu stron.

W jaki sposób odzyskać cały dług?

Jeżeli dłużnik nie wypełnił w całości swojego zobowiązania, unikając kontaktu lub ignorując resztę zadłużenia, pierwszym krokiem powinny być polubowne metody windykacji.

Istnieje kilka sposobów postępowania w takiej sytuacji:

 • Rozpocznij od przesłania dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego istotne informacje, takie jak podstawa prawna roszczenia oraz konsekwencje związane z brakiem spłaty.
 • Staraj się rozwiązać sprawę za pomocą mediacji, co pozwala na otwarty dialog uwzględniający interesy obu stron.
 • Jeśli dłużnik nadal nie ureguluje należności, możesz złożyć pozew sądowy w celu odzyskania długu.
 • Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, jakim jest Vindicat, aby odzyskać swoje należności. To narzędzie oferuje automatyzację i specjalistyczną wiedzę w obszarze windykacji.

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w ustalonym terminie, wierzyciel ma prawo podjąć różne kroki:

 • Windykacja należności,
 • Skierowanie sprawy do sądu w celu odzyskania długu,
 • Wpis dłużnika do rejestrów dłużników,
 • Sprzedaż długu na Giełdzie długów,
 • Naliczanie odsetek,
 • Obciążenie dłużnika kosztami sądowymi i honorariami biegłych.

Warto pamiętać, że prócz konfrontacyjnej windykacji istnieje także możliwość mediacji z dłużnikiem. Negocjując, możesz zaproponować rozwiązanie korzystne dla obu stron, takie jak rozłożenie długu na raty czy wydłużenie terminu spłaty. Kluczowe jest, aby podejmowane decyzje były zgodne z interesami finansowymi Twojej firmy.

Częściowo spłacony dług – kiedy warto rozpocząć windykację?

Jeśli mimo Twoich prób porozumienia dłużnik nie spłacił całości swojego zobowiązania i unika kontaktu w sprawie płatności, rozpocznij proces windykacji.

Windykacja polubowna często przynosi pozytywne rezultaty, ale jeśli nie przyniosła pożądanego efektu, nie wahaj się wystąpić o nakaz zapłaty. To pozwoli na skierowanie egzekucji komorniczej przeciwko majątkowi dłużnika, umożliwiając odzyskanie zaległych środków.

W tej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów z Vindicat. Windykacja sądowo-egzekucyjna wymaga specjalistycznej wiedzy i znajomości terminologii prawnej. Niezwłocznie skorzystaj z ich wsparcia, aby odzyskać pieniądze za nieuregulowane faktury.

Czy spłata części zadłużenia jest równoznaczna z uznaniem istnienia roszczenia?

Jeśli dłużnik uregulował kilka z planowanych rat, stanowi to już uznanie istnienia długu! Nawet jednorazowa spłata raty potwierdza istnienie roszczenia. W toku procesu sądowego kluczowe jest, aby dłużnik wyraźnie uznał swoje zadłużenie, co znacząco przyspiesza postępowanie. Dlatego posiadając dokument, w którym dłużnik proponuje nowy plan spłaty lub zmianę wysokości raty, masz solidne dowody na uznanie przez niego długu.

Korespondencja, w której dłużnik wnioskuje o przesunięcie terminu płatności, również stanowi dowód na uznanie długu. Nawet częściowa spłata zadłużenia przerywa przedawnienie!

Dla wierzyciela częściowa spłata ma ogromne znaczenie, gdyż w czasie rozprawy sądowej dłużnik, który unika spłaty reszty długu, często próbuje powołać się na przedawnienie roszczenia.

W takiej sytuacji zadaniem wierzyciela jest wykazanie, że dłużnik bez wątpienia uznał swoje zobowiązanie, poprzez częściową spłatę, co jednocześnie przerywa bieg przedawnienia.

W sądzie istotne będą dokumenty, w których dłużnik potwierdza swoje zadłużenie, np. pokwitowanie zapłaty, faktura, która choć częściowo pokrywa zobowiązanie.

Co zrobić, gdy dłużnik nie spłacił całego długu? – pomoc Vindicat

System Vindicat oferuje szereg korzyści, które sprawiają, że zarządzanie windykacją staje się prostsze i skuteczne. Natychmiastowe powiadomienia są jedną z kluczowych funkcji, dzięki którym będziesz na bieżąco informowany o wszelkich nieprawidłowościach w płatnościach. To pozwoli Ci szybko reagować i podejmować odpowiednie działania.

Dodatkowo, Vindicat zapewnia możliwość skutecznej windykacji zaległych faktur. Wystarczy kilka kliknięć, aby przeprowadzić windykację polubowną i odzyskać pieniądze. Dzięki automatyzacji i bezpieczeństwu systemu, proces ten przebiega sprawnie i efektywnie.

Opcja RoboVindicat to kolejna zaleta, która umożliwia automatyczną windykację niezależnie od liczby faktur. Dzięki sprawdzonym krokom windykacyjnym, możesz mieć pewność, że proces odzyskiwania należności jest prowadzony w sposób skuteczny.

Jednakże, jeśli wolisz bardziej spersonalizowane podejście, Vindicat daje Ci możliwość decydowania o każdym etapie windykacji. Twój udział ogranicza się do zatwierdzenia zaproponowanych działań, co pozwala Ci zachować kontrolę nad procesem.

Oprócz windykacji, Vindicat oferuje również dostęp do wielu innych funkcji, takich jak:

 • dodanie dłużnika do Big InfoMonitor,
 • stosowanie pieczęci prewencyjnej na pismach,
 • przeprowadzanie windykacji sądowo-egzekucyjnej.

Jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie wszystkimi aspektami procesu windykacyjnego.

Skuteczność działania systemu Vindicat została potwierdzona przez statystyki, które pokazują, że aż 93% należności jest odzyskiwana drogą polubowną. Dzięki temu, możesz automatycznie windykować dziesiątki faktur miesięcznie, zwiększając płynność finansową swojego przedsiębiorstwa i osiągając lepsze wyniki w zarządzaniu finansami.

Zobacz inne