Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy chodnika

W gabinecie wójta Wiesława Cepielika podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy chodnika w Marciszowie. Przypominamy, że chodnik ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do budynku nr 86. Wspomniany odcinek drogi nie posiada chodnika po żadnej ze stron przez co komunikacja pieszych jest niebezpieczna i utrudniona. Wykonawca, którym została firma projektowo-inwestycyjna “JW. PROJEKT KONTROL” ze Szczawna Zdroju, ma wykonać projekt chodnika, oświetlenia drogowego i projekt stałej organizacji ruchu.

Termin realizacji umowy mija 31 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji wynosi 99 999 zł. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment