Planowana konserwacja rzek na terenie gminy Kamienna Góra

Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w 2019 roku zaplanowało działania z zakresu gospodarki wodnej na terenie gminy Kamienna Góra. Poniżej prezentujemy miejscowości, w których mają zostać wykonane prace remontowe oraz opis zaplanowanych robót wraz z ich szacunkową wartością.

  1. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego Kamienna Góra (wykoszenie porostów, wycinka krzewów, konserwacja przepustów wałowych). Szacunkowa wartość 20 tyś. zł.
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej do działania pn. “Przywrócenie przekroju właściwego wraz z zabezpieczeniem brzegów przed erozją rzeki Bóbr” w miejscowości Jawiszów (zabezpieczenie brzegów, remont zabudowy regulacyjnej, zwiększenie przepustowości koryta). Szacunkowa wartość 35 tyś. zł.
  3. Przywrócenie przekroju normalnego wraz z zabezpieczeniem skarp koryta rzeki Zadrna w miejscowości Krzeszów (wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, fragmentaryczny remont zabudowy brzegowej i dennej). Szacunkowa wartość 50 tyś. zł.
  4. Utrzymanie cieku Bystrek w miejscowości Raszów (wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, fragmentaryczny remont zabudowy brzegowej i dennej). Szacunkowa wartość 30 tyś. zł.
  5. Roboty konserwacyjne na rzece Bóbr w miejscowości Ptaszków i Dębrznik (wycinaka drzew i krzewów). Szacunkowa wartość 50 tyś. zł.
  6. Prace konserwacyjne na cieku Świdnik (wykoszenie porostów, wycinka krzewów, usunięcie odsypisk). Szacunkowa wartość 200 tyś. zł.
  7. Przywrócenie przekroju normalnego rzeki Zadrna w miejscowości Czadrów (wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, fragmentaryczny remont zabudowy brzegowej i dennej). Szacunkowa wartość 300 tyś. zł.
Share

Zobacz również

Dodaj komentarz