Pilna informacja dotycząca akcji “Wystawka” w Kamiennej Górze

Prowadzona obecnie w Kamiennej Górze akcja “Wystawka” nie służy pozbywaniu się wszelkich odpadów, które zalegają nam w domach. Do podstawianych kontenerów NIE WRZUCAMY: starych farb, SMOŁY i innych odpadów budowlanych! Jeśli komuś przyjdzie do głowy, aby porzucić w nich odpady radioaktywne, też nie może tego zrobić.

Podczas akcji “Wystawka” zabieramy WYŁĄCZNIE: odpady wielkogabarytowe np. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Niestety zdarzyło się wyciągać z kontenerów farby i smołę, która jest odpadem niebezpiecznym (doszło nawet do jej rozlania, bo pojemnik był otwarty). Informujemy, że odpady budowlane i farby należy przekazywać do PSZOK przy ulicy Towarowej 49 w Kamiennej Górze.

Smołę należy przekazać specjalistycznym firmom zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Nie jest to odpad powstający na co dzień w gospodarstwie domowym.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment