Okolica – Pałac Ciechanowice

Pałac Ciechanowice jest posadowiony pomiędzy Rudawskim Parkiem Krajobrazowym, a Górami Ołowianymi, u stóp Miedzianki, w obszarze NATURA 2000. Jest to przekształcona budowla ze średniowiecznego zamku na pałac. Najprawdopodobniej funkcjonował on już jako pałac w drugiej połowie XV wieku. Pierwsza udokumentowana informacja dotycząca budowli – sięga roku 1568. Istotnych ingerencji remontowych i budowlanych dokonał w 1846 roku ówczesny właściciel Fryderyk Bernard von Prittwitz. Wówczas założył on wokół pałacu park. Po II wojnie światowej zabytek stał się własnością Skarbu Państwa i został zaadaptowany na ośrodek kolonijny, dom dziecka, a następnie szkołę. W 2004 roku szkoła w obiekcie została zlikwidowana, budynek został zamknięty, i tym samym zaczął ulegać degradacji.

Od 2010 roku prawowitym właścicielem obiektu jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, którego właścicielem jest Pan Andrzej Meller. Dzięki obecnemu właścicielowi Pałac Ciechanowice nabrał już pierwotnej świetności.

Obecna forma pałacu reprezentuje styl późnobarokowego klasycyzmu – budowli założonej na rzucie prostokąta, z kolumnowym portalem wejściowym, holem i klatką schodową oraz 2 i 2,5 traktowym układem pomieszczeń wewnątrz. Wśród zachowanych zabytkowych elementów wystroju i wyposażenia wymienić należy: sklepienia kolebkowe i krzyżowe, stiuki, kamienne kominki, dekoracyjne obramienia okien, portale, balustrady, drewnianą boazerię, ale przede wszystkim wyjątkowo cenne i ciekawe nawarstwienia malarskie ścian – datowane w przedziale czasowym od XVI do XIX w. Fragmentarycznie zachowany, drewniany i polichromowany strop z XVI w. Najcenniejsze, XVI-wieczne freski (ornamentalne i figuralne, a nawet iluzjonistyczne, z licznymi niemieckimi inskrypcjami) pokrywają niemal całe ściany pomieszczeń na I piętrze, choć w glifach drzwi i okien występują też ciekawe, późniejsze barokowe dekoracje malarskie. Malowidła ścienne pokrywają również w całości sufit w Sali Rycerskiej znajdującej się na parterze.

Zespół parkowy Pałacu Ciechanowice powstał w pierwszej połowie XIX wieku, jako park krajobrazowy w rzucie trójkąta. Jego powierzchnia zajmuje około 7 hektarów. Teren parku otaczał kamienny mur wsparty na cokołach. Jego atrakcję stanowiła fosa, staw i kamienny most łączący budynek pałacowy z parkiem. Niestety po II Wojnie Światowej fosę i staw zasypano, kamienny most rozebrano, a mur otaczający park uległ kompletnej degradacji i dewastacji. Z inicjatywy obecnego właściciela obiektu odbudowano te bezcenne ozdobne elementy – dodając nowe: fontanny, Arkadię, amfiteatr, napowietrzną kaplicę modlitewną poświęconą Matce Bożej Brzemiennej.

Należy nadmienić, iż z dawnego parku pozostały skupiska ciekawej roślinności w postaci starodrzewu. Niektóre jego gatunki liczą sobie ponad dwieście lat istnienia, są nimi okazałe lipy i buki. Oprócz nich doskonale prezentują się drzewa w wieku od 50 do 100 lat. Są wśród nich lipy drobnolistne, klony zwyczajne, olsze czarne, jesiony wyniosłe, dęby, kasztany. Na szczególną uwagę zasługują gatunki introdukowane w parku: dąb czerwony, choinka kanadyjska, daglezja zielona i sosna wejmutka. Jednym z ważniejszych gatunkowo drzew parkowych jest sosna limba. Obecnie zespół parkowy Pałacu Ciechanowice został podzielony na trzy ogrody: Angielski, Francuski, Włoski.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment