Natura

Wraz z nadejściem okresu lęgowego ptaków możemy zaobserwować budowy gniazd. Czasami są to miejsca bardzo bliskie zamieszkania człowieka. Często ptaki zakładają gniazda na słupkach ogrodzeniowych, budynkach gospodarczych lub w rosnących przy domu iglakach.

Podczas okresu lęgowego, który trwa od wyboru partnera po opiekę nad młodymi do uzyskania lotności, większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem. Są jednak wyjątki od tej reguły. Zdarzają się porzucone pisklęta w różnych momentach odchowu. Przyczyny takich odrzuceń mogą być różne. Natura żyje swoimi prawami. Czy w takich sytuacjach karmić pisklęta czy nie?

Temat dokarmiania porzuconych piskląt jest bardzo kontrowersyjny i ma tyle samo przeciwników co zwolenników. Wszystko jest uzależnione od indywidualnego podejścia człowieka. Co zrobić w sytuacji jeżeli porzucone gniazdo mamy kilka metrów od domu? Jak nie podjąć próby utrzymania przy życiu skazanych na pewną śmierć młodych piskląt? Oczywistym jest, iż próby takie, w zależności od gatunku i wieku ptaków kończą się różnie ale czy można znieść dźwięki agonii wydawane przez młode potomstwo proszące o pokarm?

W takiej sytuacji odwołajmy się do swojego sumienia choć i w tym przypadku jesteśmy skazani na działanie natury.

Ten sezon sprawił, że i ja z rodziną stanęliśmy przed takim wyborem.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment