Ogłoszenie Wójta Gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, został wywieszony na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2020).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment