Odbudowa konstrukcji dachu ruin kościoła św. Mateusza

Trwa odbudowa konstrukcji dachu ruin kościoła św. Mateusza w Uniemyślu (gm. Lubawka). Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawiono kluczową część więźby dachowej, natomiast w ubiegłym roku dzięki dotacji otrzymanej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dokończono prace konstrukcyjne wzmacniające nawę i gzyms.

Ruiny próbuje ratować Stowarzyszenia Doliny Zadrny, które opiekuje się obiektem. Stowarzyszenie chciałoby w bieżącym roku dokończyć ten etap odbudowy i przystąpić do prac wewnątrz nawy, w tym do wstawienia okien. Stosowne wnioski w instytucjach zarządzających środkami na remonty zabytków zostały złożone.

Przypominamy, że pierwszy obiekt powstał w tym miejscu najprawdopodobniej w 1367 roku, jednak nie przetrwał on do naszych czasów. Obecny obiekt wybudowany został w stylu barokowym w latach 1748-1750 i służył jako kościół pogrzebowy. Budowniczym był J.A Jentsch, pracujący na potrzeby cystersów w Krzeszowie. Obiekt spłonął w lipcu 1972 roku. Część wyposażenia, która nie uległa zniszczeniu w pożarze, została przekazana do kościoła w Podgórzynie oraz do kościoła św. Jana Nepomucena w Leszczyńcu (ołtarz główny).

Obok ruin kościoła znajduje się okazała, drewniano-murowana karczma sądowa należąca dawniej do dziedzicznych sołtysów.

Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Zobacz inne