Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 10 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2022 z dnia 10 marca 2022 r. ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment