Nieruchomość do oddania w najem

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 4 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.marciszow.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment