Nakrętki plastikowe z DPS Szarocin

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wrzucili nazbierane nakrętki plastykowe do metalowego pojemnika znajdującego się przy parkingu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Akcja zbierania nakrętek w DPS nadal trwa. Mieszkańcy DPS-u wspierają takie działania, przez co pomagają potrzebującym dzieciom z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Przypominamy, że przy ul. Sienkiewicza w Kamiennej Górze został zainstalowany metalowy pojemnik, który umożliwia gromadzenie plastikowych nakrętek od butelek. Zebrane z ich sprzedaży środki przeznaczone są na działalność charytatywną, o czym informowaliśmy tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply