Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 21,76 m2, położonego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 16 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 48 000,00 zł brutto.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne