Międzynarodowa konferencja w 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Kieślowskiego

Częścią jubileuszowych obchodów 10. edycji MMF  Hommage à Kieślowski i obchodów 80. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego jest międzynarodowa konferencja „Illuminating the archives – film archives alive and their audiences”, która odbędzie się w Sokołowsku 28 i 29 czerwca 2021 stacjonarnie oraz online.

Konferencja organizowana przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ opiekującą się i rozwijającą kolekcję Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego zapewni platformę wymiany doświadczeń archiwistom, kuratorom, badaczom oraz innym profesjonalistom, którzy zajmują się kolekcjami dokumentów związanych z filmem, w tym scenariuszami, materiałami biograficznymi filmowców, dokumentacją produkcyjną, fotosami oraz innymi archiwaliami okołofilmowymi. Merytorycznie konferencję wspiera Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO.  

W imieniu gospodarza, Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego konferencję otworzą: Maria Kieślowska, Zuzanna Fogtt – prezeska Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ wraz z dyrektorem Instytucji Partnerskiej – Narodowego Centrum Kultury Filmowej prof. Rafałem Syską.

Wśród gości czołowi badacze filmowi, fimoznawcy, dyrektorzy muzeów i archiwów filmowych czy przedstawiciele sektorów kreatywnych. W Sokołowsku będą m.in. Margret Schild z Filmmuseum Dusseldorf, Cecilia Cenciarelli reprezentująca Charlie Chaplin Archives,  Małgorzata Szynkielewska z Europeany, Barbara Miller z Museum of the Moving Image New York,  David Wilson, szef Biura Bradford UNESCO City of Film, Antoine Bayet z Institut National de L’Audiovisuel czy znana amerykańska historyczka filmu Annette Insdorf. Wśród polskich gości m.in. Malwina Rozwadowska z Narodowego Archiwum Cyforwego, Tadeusz Lubelski, Mikołaj Jazdon, Michał Oleszczyk, Piotr Jaxa-Kwiatkowski i wielu innych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie nowych metod upowszechniania zasobów archiwalnych, pracy badawczej z archiwami oraz współpracy archiwów z sektorami kreatywnymi, w tym z twórcami. Konferencja będzie również służyć nawiązaniu kontaktów pomiędzy archiwistami, kuratorami projektów archiwalnych i działań wystawienniczych w obszarze filmu oraz różnymi grupami odbiorców archiwów filmowych i miłośników kina.

Dzięki wydarzeniu możliwa będzie również analiza wyzwań, przed jakimi stoją archiwa społeczne w Polsce, w zakresie budowania relacji z odbiorcami, partnerami publicznymi i biznesem oraz pozyskiwania finansowania na prowadzenie działalności. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 600 archiwów społecznych. Jedynie niewiele
z nich zajmuje się jednak spuścizną indywidualnych twórców, artystów, osobowości.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i jego zbiorów w Sokołowsku. Wydarzenie będzie również wzbogacone o program towarzyszący, w ramach którego odbędą się pokazy filmów Krzysztofa Kieślowskiego z prelekcjami i wprowadzeniami wybitnych filmoznawców. W

ramach wydarzenia zostaną również zaprezentowane materiały zarejestrowane podczas wszystkich edycji festiwalu Hommage a Kieślowski. 

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na kieslowski.com.pl i tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Jubileuszu 80-lecia urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Przez okres całego lata w Sokołowsku, w weekendy począwszy od 27 czerwca odbędą się pokazy ponad 50 filmów krótko- i długometrażowych Mistrza oraz filmów nawiązujących do jego twórczości. Jednocześnie w Łodzi przez całe lato będzie można odwiedzić multimedialną wystawę pt.”Bez końca” przygotowaną przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej i zlokalizowaną w EC1 Łódź Miasto Kultury. Znaczącą część wystawy tworzą obiekty i dokumenty pochodzące z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. Inauguracja wystawy odbędzie się 26 czerwca i będą towarzyszyć jej liczne spotkania z twórcami i współpracownikami Krzysztofa Kieślowskiego. Latem w Łodzi odbędzie się również wiele pokazów plenerowych filmów mistrza.

Partnerzy merytoryczni: Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment