XXXII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

30 czerwca 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.
5. Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.
6. Podjęcie uchwał:

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze,
– projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2021/2022,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.

7. Sprawy różne.

Share

Zobacz również

Leave a Comment