Kwalifikacja wojskowa zakończona

Do dzisiaj (piątek, 17 września) na terenie powiatu kamiennogórskiego trwała kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonowała w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Traugutta 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwano mężczyzn urodzonych w 2002 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 2000-2001, które były uznane czasowo za niezdolne do służby, kobiety urodzone w latach 1997-2002 oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Zobacz inne

Leave a Comment