Krzyż w Czadrowie

Prezentujemy kolejny fragment skromnej historii Czadrowa. Tym razem jest to krzyż przydrożny, znajdujący się na łąkach naszego sołectwa.

Pod takimi sakralnymi obiektami na ogół spoczywają polegli w walce żołnierze lub ofiary różnych epidemii takich jak dżuma, cholera czy ospa.
Według ludowych wierzeń w miejscach tych tułają się dusze pochowanych tam osób.

Krzyż został postawiony na miejscu śmierci ofiar epidemii. Źródła podają, że epidemii ospy natomiast z dawniej zachowanego, w języku niemieckim napisu na postumencie, możemy tłumaczyć, iż Tu w poświęconej ziemi spoczywają od 1832 roku zmarli bracia i siostry na azjatycką Cholerę. Oczekują na zmartwychwstanie. Pokój ich duszy.

Oryginalny napis:
Hier in geweihter Erde erwarten unsere im Jahre 1832 an der asiatischen Cholera verstorben Mitbrüder und Schwestern den frohen Morgen der Auferstehung.

Prezentowany krzyż został również uwieczniony na starej fotografii, a dziś możemy zaobserwować jak wygląda obecnie. Jak widać z krzyża została odcięta postać Jezusa, natomiast postument zachował się nieuszkodzony do dnia dzisiejszego.

Wszystkie materiały, jakie uda się znaleźć na temat Czadrowa, zamieszczamy w tagach historia.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment