Kontrola w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania odpadów

Dnia 2 sierpnia 2017 roku w sołectwie Czadrów odbyła się zapowiadana wcześniej kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania produktów ubocznych.

Produkty uboczne pochodzące z fermy drobiu zostały składowane za byłą linią kolejową na obszarze Natura 2000.
Efektem powyższego jest bardzo duże nasilenie much w naszym regionie, których siedlisko znajduje się na wspomnianych odpadach.Kontrola ma stwierdzić czy odpady są pochodzenia zwierzęcego i stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Od wyników kontroli WIOŚ zależne są dalsze decyzje Urzędu Gminy Kamienna Góra, celem rozwiązania powyższego problemu z właścicielem działki, na której zostały składowane odpady.

Podczas kontroli stawili się przedstawiciele Gminy Kamienna Góra, Miasta Kamienna Góra, przedstawiciele sołectwa Czadrów, Krzeszów i okoliczni mieszkańcy.

Powyższy problem zainteresował również lokalne i krajowe media.

O wynikach kontroli i dalszym rozwoju sprawy poinformujemy niebawem.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment