Kontrola w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania odpadów

Informujemy okolicznych mieszkańców, iż dnia 2 sierpnia 2017 roku (środa) około godz. 10:30 odbędzie się kontrola w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Produkty uboczne pochodzące z fermy drobiu zostały składowane za byłą linią kolejową na wysokości wjazdu do sołectwa Czadrów od strony Krzeszowa.
Efektem powyższego jest bardzo duże nasilenie much w naszym regionie, których siedlisko znajduje się na wspomnianych odpadach.

Prosimy wszystkich mieszkańców o jak najliczniejsze stawienie się dnia 2 sierpnia na wskazanym miejscu, celem wywarcia nacisku na osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

Prosimy również o fotografowanie w swoich miejscach zamieszkania skupisk much, które występują w znacznie większym nasileniu niż normalnie. Zdjęcia można przesłać na naszą skrzynkę pocztową czadrow@onet.pl lub wydrukować i zabrać w dniu kontroli.

Ta wiadomość została wysłana Systemem SMS.Share

Zobacz inne

3 Thoughts to “Kontrola w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania odpadów”

  1. AAA

    Wszyscy mieszkańcy mają problem z muchami. Codziennie zabija się ich setki. Wciąż są nowe. Nie pomagają żadne środki. Nie można otwierać okien ani również spędzać czasu na dworze. Ferma wytwarza nadmierny odór a teraz jeszcze to. Sanepid powinien reagować natychmiast.

  2. […] Przedstawiamy oficjalną informację po przeprowadzonej kontroli przez WIOŚ w sprawie nieprawidłowego zagospodarowania odpadów na terenie sołectwa Czadrów, o czym pisaliśmy tutaj. […]

Leave a Comment