Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski

Konkursy na stanowiska dyrektorów:

1. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, ul. Romualda Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra,
2. Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 11,58-400 Kamienna Góra,
3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze, ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefon kontaktowy z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora …….. w Kamiennej Górze”, w terminie do dnia 15 marca 2019 r., do godz. 14.00. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, lub drogą pocztową na adres urzędu wskazany wyżej (liczy się data wpływu do urzędu).

Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski dostępna tutaj

Zobacz inne

Leave a Comment