Komunikat dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Przypominamy także, że w przypadku  wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Nie wszyscy na bieżąco oczyszczają, usuwają śnieg i lód spod swoich domów oraz odśnieżają dachy. Skutkuje to wypadkami oraz konsekwencjami karno-administracyjnymi.

Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski w Kamiennej Górze 

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

3487 D

ul. Katowicka

2.

3488 D

ul. S. Okrzei

3.

ul. Spacerowa

4.

Al. Wojska Polskiego

5.

ul. Broniewskiego

(odcinek łączący ul. Spacerową z Al. Wojska Polskiego)

6.

3489 D

ul. L. Waryńskiego

7.

3490 D

ul. T. Kościuszki

8.

3476 D

ul. S. Staszica

9.

3476 D

ul. Wiejska

10.

3468 D

ul. Krzeszowska

Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski  można zgłaszać pod numerem telefonu: 790 380 715 

Wykaz dróg utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Rejon Wałbrzych 

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

5a

ul. Jeleniogórska

2.

5

ul. Bohaterów Getta

3.

5

ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Legnicką i Katowicką do ul. Boh. Getta)

4.

5

ul. Legnicka

 Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu można zgłaszać pod numerami telefonu: 74 841 03 65 wewn. 15 oraz 602 593 794.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu 

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

367

ul. Wałbrzyska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Katowicką i Legnicką)

 Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami telefonu: 71 39 17 196 oraz 609 990 969.

Pozostałe sprawy, dotyczące utrzymania dróg, których władającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra można zgłaszać pod numerem telefonu: 511 177 494.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów)  błota, a w okresie zimowym szczególnie śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Przypominamy także, że w przypadku  wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Nie wywiązywanie się z przez właścicieli i zarządców z powyższych ustawowych obowiązków prowadzić może do wypadków oraz grozi  konsekwencjami karno-administracyjnymi.

Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie

                  WYKAZ DRÓG GMINNYCH MIASTA KAMIENNA GÓRA

Ewidencyjny      Nr drogi

Marszałkowski Nr drogi

Przebieg drogi

 

G000001

114923D

Kamienna Góra – ul. Ptasia

 

G000002

115021D

Kamienna Góra – ul. Os. Antonówka

 

G000003

115022D

Kamienna Góra – ul. gen. J. Hallera

 

G000004

115023D

Kamienna Góra – ul. Boczna

 

G000005

115024D

Kamienna Góra – ul. Broniewskiego

 

G000006

115025D

Kamienna Góra – ul. Browarowa

 

G000007

115026D

Kamienna Góra – ul. Cegielniana

 

G000008

115027D

Kamienna Góra – ul. Chopina

 

G000009

115028D

Kamienna Góra – ul. Drzymały

 

G000010

115029D

Kamienna Góra – ul. Miarki

 

G000011

115030D

Kamienna Góra – ul. Kilińskiego

 

G000012

115031D

Kamienna Góra – ul. Konopnickiej

 

G000013

115032D

Kamienna Góra – ul. Korczaka

 

G000014

115033D

Kamienna Góra – ul. M. Reja

 

G000015

115034D

Kamienna Góra – ul. Księcia Bolka I

 

G000016

115035D

Kamienna Góra – ul. Leśna

 

G000017

115037D

Kamienna Góra – ul. Lompy

 

G000018

115038D

Kamienna Góra – ul. Łączna

 

G000019

115039D

Kamienna Góra – ul. Łużycka

 

G000020

115040D

Kamienna Góra – ul. Mickiewicza

 

G000021

115041D

Kamienna Góra – ul. Młyńska

 

G000022

115042D

Kamienna Góra – ul. Mostowa

 

G000023

115043D

Kamienna Góra – ul. Muzealna

 

G000024

115044D

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

G000025.1

115045D.01

Kamienna Góra – ul. Nowa

 

G000025.2

115045D.02

Kamienna Góra – ul. Nowa

 

G000026

115046D

Kamienna Góra – ul. Ogrodowa

 

G000027

115047D

Kamienna Góra – ul. Parkowa

 

G000028

115048D

Kamienna Góra – Pl. Wolności

 

G000029

115049D

Kamienna Góra – ul. Przelot

 

G000030

115050D

Kamienna Góra – ul. Licealna

 

G000031

115051D

Kamienna Góra – ul. Żytnia

 

G000032

115052D

Kamienna Góra – ul. M. Skłodowskiej-Curie

 

G000033

115053D

Kamienna Góra – ul. Słoneczna

 

G000034

115054D

Kamienna Góra – ul. Słowackiego

 

G000035

115055D

Kamienna Góra – ul. Sportowa

 

G000036

115056D

Kamienna Góra – ul. Stara

 

G000037

115057D

Kamienna Góra – ul. Szkolna

 

G000038.1

115058D.01

Kamienna Góra – ul. Szpitalna

 

G000038.2

115058D.02

Kamienna Góra – ul. Szpitalna

 

G000039

115059D

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

G000040

115060D

Kamienna Góra – ul. Azaliowa

 

G000040.1

115060D.01

Kamienna Góra – ul. Śląska

 

G000040.2

115060D.02

Kamienna Góra – ul. Śląska

 

G000040.3

115060D.03

Kamienna Góra – ul. Śląska

 

G000041

115061D

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

G000042

115062D

Kamienna Góra – ul. Wysoka

 

G000043

115063D

Kamienna Góra – ul. Zamkowa

 

G000044

115064D

Kamienna Góra – ul. Żeromskiego

 

G000045

115065D

Kamienna Góra – Pl. Browarowy

 

G000046

115066D

Kamienna Góra – ul. Pl. Grunwaldzki

 

G000047

115067D

Kamienna Góra – Pl. Kościelny

 

G000048

115068D

Kamienna Góra – ul. Krótka

 

G000049

115069D

Kamienna Góra – ul. Piastowska

 

G000050

115070D

Kamienna Góra – ul. Traugutta

 

G000051

115071D

Kamienna Góra – ul. Rybna

 

G000052

115072D

Kamienna Góra – ul. Słowiańska

 

G000053

115073D

Kamienna Góra – ul. Wąska

 

G000054

115074D

Kamienna Góra – ul. Cicha

 

G000055

115075D

Kamienna Góra – ul. Bohaterów Getta

 

G000056

115076D

Kamienna Góra – ul. Jesionowa

 

G000057

115077D

Kamienna Góra – ul. Fabryczna

 

G000058

115078D

Kamienna Góra – ul. Jedwabna

 

G000059

115079D

Kamienna Góra – ul. Przemysłowa

 

G000060

115080D

Kamienna Góra – ul. Magazynowa

 

G000061

115081D

Kamienna Góra – ul. Okrzei

 

G000062

115082D

Kamienna Góra – ul. Modrzewiowa

 

G000063

115083D

Kamienna Góra – ul. Cisowa

 

G000064

115084D

Kamienna Góra – ul. Świerkowa

 

G000065

115086D

Kamienna Góra – ul. Jana Pawła II

 

G000066

115086D

Kamienna Góra – ul. Sienkiewicza

 

G000067

115087D

Kamienna Góra – ul. Lubawska

 

 Drogi lokalne

 

L000001

B.N.

Kamienna Góra – Al. Wojska Polskiego

 

L000002

B.N.

Kamienna Góra – Al. Wojska Polskiego

 

L000003

B.N.

Kamienna Góra – ul. Azaliowa

 

L000004

B.N.

Kamienna Góra – ul. Broniewskiego

 

L000005.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Cegielniana

 

L000005.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Cegielniana

 

L000005.3

B.N.

Kamienna Góra – ul. Cegielniana

 

L000006

B.N.

Kamienna Góra – ul. S.Staszica

 

L000007.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jasna

 

L000007.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jasna

 

L000008

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000009

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000010

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000011

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000012

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000013.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000013.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000014

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000015.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000015.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jeleniogórska

 

L000016

B.N.

Kamienna Góra – ul. Katowicka

 

L000017

B.N.

Kamienna Góra – ul. Konwaliowa

 

L000018

B.N.

Kamienna Góra – ul. Kościuszki

 

L000019

B.N.

Kamienna Góra – ul. Legnicka

 

L000020

B.N.

Kamienna Góra – ul. Legnicka

 

L000021

B.N.

Kamienna Góra – ul. Lipowa

 

L000022.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Lipowa

 

L000022.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Lipowa

 

L000023

B.N.

Kamienna Góra – ul. Lompy

 

L000024.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mała

 

L000024.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mała

 

L000024.3

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mała

 

L000024.4

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mała

 

L000024.5

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mała

 

L000025

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mickiewicza

 

L000026

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mostowa

 

L000027

B.N.

Kamienna Góra – ul. Mostowa

 

L000028

B.N.

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

L000029.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

L000029.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

L000029.3

B.N.

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

L000030

B.N.

Kamienna Góra – ul. Nadrzeczna

 

L000031

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jana Pawła II

 

L000032

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jana Pawła II

 

L000033

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jana Pawła II

 

L000034

B.N.

Kamienna Góra – ul. Jana Pawła II

 

L000035

B.N.

Kamienna Góra – ul. Parkowa

 

L000036

B.N.

Kamienna Góra – ul. Piastowska

 

L000037

B.N.

Kamienna Góra – ul. Polna

 

L000038

B.N.

Kamienna Góra – ul. Polna

 

L000039

B.N.

Kamienna Góra – ul. Przemysłowa

 

L000040

B.N.

Kamienna Góra – ul. Różana

 

L000041

B.N.

Kamienna Góra – ul. M. Skłodowskiej-Curie

 

L000042

B.N.

Kamienna Góra – ul. M. Skłodowskiej-Curie

 

L000043

B.N.

Kamienna Góra – ul. M. Skłodowskiej-Curie

 

L000044

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słoneczna

 

L000045

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słoneczna

 

L000046

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słoneczna

 

L000047

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słowackiego

 

L000048

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słowackiego

 

L000049

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słowackiego

 

L000050

B.N.

Kamienna Góra – ul. Słowackiego

 

L000051

B.N.

Kamienna Góra – ul. Storczykowa

 

L000052

B.N.

Kamienna Góra – ul. Szpitalna

 

L000053.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000053.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000053.3

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000054

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000055.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000055.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ściegiennego

 

L000056

B.N.

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

L000057

B.N.

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

L000058

B.N.

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

L000059

B.N.

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

L000060

B.N.

Kamienna Góra – ul. Towarowa

 

L000061

B.N.

Kamienna Góra – ul. Tulipanowa

 

L000062.1

B.N.

Kamienna Góra – ul. Wałbrzyska

 

L000062.2

B.N.

Kamienna Góra – ul. Wałbrzyska

 

L000063

B.N.

Kamienna Góra – ul. Waryńskiego

 

L000064

B.N.

Kamienna Góra – ul. Waryńskiego

 

L000065

B.N.

Kamienna Góra – ul. Waryńskiego

 

L000066

B.N.

Kamienna Góra – ul. Wrzosowa

 

L000067

B.N.

Kamienna Góra – ul. Zielona

 

L000068

B.N.

Kamienna Góra – ul. Zielona

 

L000069

B.N.

Kamienna Góra – ul. Ziemska

 

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment