Komunikat Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie pożaru wysypiska w Lubawce

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w związku z pożarem wysypiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o. o, nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Według informacji uzyskanej od Zarządu Spółki „Sanikom” spłonęły w większości meble. Widoczna rano chmura zawierała głównie parę wodną.

Pomiaru jakości powietrza dokonała Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej  z Wrocławia w miejscowościach najbardziej zadymionych,  między innymi w Kamiennej Górze i nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców środkami toksycznymi.

Analiza pomiaru stężenia pyłu PM10,PM2,5 w dniu 25.07.2019 r. ze stacji monitoringu jakości powietrza umieszczonej na balkonie Ratusza również nie wykazała przekroczenia.

Fot. Centrum Zarządzania Kryzysowego

Share

Zobacz inne

Leave a Comment