Kolejne wspólne patrole kamiennogórskich funkcjonariuszy i czeskich policjantów

Kolejny już raz na terenie naszego powiatu służbę z kamiennogórską drogówką pełnili funkcjonariusze Policji z Trutnova. Stróże prawa strzegą bezpieczeństwa zarówno na ulicach powiatu kamiennogórskiego, jak i tych po czeskiej stronie granicy. Polscy mundurowi wspomagają zagranicznych kolegów szczególnie podczas kontroli, czy interwencji z udziałem swoich rodaków. Wypracowana w ten sposób praktyka stanowi korzyść dla obu stron. Głównym celem działań jest zwalczanie przestępczości, ochrona porządku publicznego oraz zacieśnienie współpracy.

Wspólne patrole polskiej i czeskiej policji odbywają się na głównych ciągach komunikacyjnych po obu stronach granicy. Polscy stróże prawa wspomagają zagranicznych kolegów szczególnie podczas kontroli, czy interwencji z udziałem swoich rodaków. Wspólne patrole są możliwe dzięki porozumieniu pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Policji, a Prezydium Policji Republiki Czeskiej. Głównym celem wspólnych działań jest zwalczanie przestępczości, ochrona porządku publicznego oraz zacieśnienie współpracy na terenach przygranicznych. Niemniej ważne jest także zdobywanie doświadczenia oraz budowanie zaufania wśród mieszkańców. Wypracowana w ten sposób praktyka stanowi korzyść dla obu stron. Polscy i czescy stróże prawa zdobędą umiejętności praktyczne, a mieszkańcy miasta poczują się bezpieczniej dzięki większej liczbie patroli policyjnych.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment