Kolejne dotacje z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dnia 28 czerwca 2018 roku przez Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas XLVIII Posiedzenia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostały podjęte dwie uchwały.

Pierwsza uchwała dot. konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2018. Na liście rankingowej gmin, które otrzymają dotację celową na realizację swoich projektów znalazła się Gmina Lubawka, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 294 zł na zagospodarowanie terenu placu przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce oraz Gmina Kamienna Góra w kwocie 20 396 zł na zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gorzeszów.

Druga uchwała dot. dokapitalizowania Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji kwotą 1,7 mln zł. Zarząd spółki planuje przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego związanego z rehabilitacją kardiologiczną, sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Poprawa jakości leczenia pacjentów z chorobą nowotworową poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze”, zakup aparatu RTG, uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego.
Środki dla DCR w Kamiennej Górze zostały przekazane na wniosek wicemarszałek Iwony Krawczyk.Share

Zobacz inne

Leave a Comment