Remont Centrum Kultury – stanowisko Miasta

Komunikat Miasta Kamienna Góra

W związku z podawanymi w jednym z kamiennogórskich mediów informacjami dotyczącymi remontu Centrum Kultury, chcielibyśmy tą drogą poinformować Państwa, że przedstawiane w artykułach dane i wnioski autora są w dużej mierze niezgodne z prawdą i służyć mają wzbudzeniu niepotrzebnej sensacji.

Przy tak dużych inwestycjach, szczególnie w dzisiejszych warunkach rynku budowlanego w Polsce, naturalnym jest, że mogą pojawić się problemy. Niestety, są tacy, którzy na takie sytuacje czekają, w myśl zasady: im więcej problemów ma Miasto – tym lepiej dla mnie.

W związku z tym, należą się Państwu rzetelne wyjaśnienia dotyczące remontu Centrum Kultury. Przede wszystkim, warto tu podkreślić, że długi czas rozstrzygania wniosków dotacyjnych powoduje, że dzisiaj samorządy dostają bardzo krótki termin na realizację dotacji, czyli zakończenie inwestycji. Dodatkowo, wnioski o dofinansowanie inwestycji, na które obecnie otrzymujemy środki, tworzone i składane były 2-3 lata temu. Wtedy też przygotowano kalkulacje kosztów. Niestety, w ciągu ostatniego roku sytuacja na rynku budowlanym zmieniła się o 180 stopni. W krótkim czasie nastąpił znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robót. Do tego dochodzi sytuacja na rynku pracy i brak pracowników budowlanych. Skutkuje to tym, że w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji nie zgłasza się żadna firma, a jeśli już pojawia się potencjalny wykonawca, to ceny oferentów przekraczają tzw. ceny inwestorskie nawet o kilkaset procent.

Skutek jest taki, że przetarg trzeba unieważnić, a wspomniany czas na realizację inwestycji biegnie nieubłagalnie. Problem ten dotyka dzisiaj większość samorządów w Polsce. Niestety, w obliczu nieznalezienia wykonawcy i niezrealizowania dotacji w terminie samorządy muszą wystąpić o jej anulowanie. Tak też było w przypadku dofinansowania przyznawanego na jeden z etapów remontu kamiennogórskiego Centrum Kultury. Tu jednak jest dobra wiadomość, ogłoszony zostanie kolejny nabór, w którym składać będziemy ponowny wniosek na to samo zadanie. Nieuprawnionym w związku z tym jest lansowane przez jednego z lokalnych dziennikarzy twierdzenie, że dotacja przepadła i samorząd poniósł w związku z tym straty.

Przy remoncie Centrum Kultury Miasto napotkało na kolejny problem. Gdy po kilkakrotnie powtórzonym przetargu udało się wybrać wykonawcę, kilka miesięcy później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy i realizacji poszczególnych etapów remontu. Skutkować to musiało wypowiedzeniem mu umowy. Obecnie trwa poszukiwanie nowego wykonawcy, a postępowania przetargowe podzielone zostały na więcej etapów, obejmujących mniejsze zakresy prac. Z dotychczasowym wykonawcą trwa rozliczanie prac, na podstawie końcowego, podpisanego przez niego, protokołu.

Nieprawdziwe jednak i celowo wprowadzające opinię publiczną w błąd są podawane przez wspomniany tytuł kwoty, jakie ponieść by miał tu kamiennogórski samorząd. Nieprawdą jest przede wszystkim informacja, jakoby w zawiązku z wypowiedzeniem umowy samorząd poniósł jakiekolwiek straty. Autor artykułu otrzymał przy okazji wcześniejszych pytań informację, na jakim etapie jest rozliczanie z dotychczasowym wykonawcą remontu, i że nie zostało ono zakończone. Wyciąganie ostatecznych rozstrzygnięć i podawanie idących za tym sum jest w związku z tym zwykłym nadużyciem autora.

Wskazane w artykule wyliczenia nie mają pokrycia w faktach i są tylko i wyłącznie dywagacjami ich autora. Na dzień dzisiejszy remont Centrum Kultury nie jest zagrożony. A dopóki nie zostanie zakończony podawanie znacznie zawyżonych kwot końcowych jest zwykła próbą wzbudzenia sensacji. Sensacji niesłużącej ani samej inwestycji, ani mieszkańcom Kamiennej Góry.Share

Zobacz inne

2 Thoughts to “Remont Centrum Kultury – stanowisko Miasta”

  1. […] Kultury Remont Centrum Kultury w Kamiennej Górze Jest wykonawca remontu Centrum Kultury Remont Centrum Kultury – stanowisko Miasta Wymiana okien w Centrum Kultury Trwa remont CK w Kamiennej Górze (adsbygoogle = […]

  2. […] Kultury Remont Centrum Kultury w Kamiennej Górze Jest wykonawca remontu Centrum Kultury Remont Centrum Kultury – stanowisko Miasta Wymiana okien w Centrum Kultury Trwa remont CK w Kamiennej Górze (adsbygoogle = […]

Leave a Comment