Kamienna Góra wprowadza uchwałę reklamową

Urząd Miasta rozpoczął prace nad uchwałą reklamową dla Kamiennej Góry, która pozwoli uporządkować przestrzeń publiczną w mieście. Zapraszamy do konsultacji projektu.

Rada Miasta Kamienna Góra w formie uchwały może ustalić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Mogą się w niej znaleźć zapisy dotyczące ich rozmiarów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Obecnie, dość powszechny w mieście, chaos reklamowy degraduje przestrzeń i krajobraz. Do niedawna utrzymanie ładu w tym zakresie, było w całej Polsce niemożliwe ze względu na brak odpowiednich zapisów ustawowych. Ostatnie zmiany prawne dają samorządom nowe możliwości, zarówno w określaniu zasad umieszczania nośników i urządzeń reklamowych w krajobrazie, jak i egzekwowania przestrzegania tych przepisów.

Krajobraz Kamiennej Góry jest cennym obszarem łączącym w sobie walory przyrodnicze, osie widokowe na panoramę Karkonoszy z elementami krajobrazu kulturowego, włączając w to zwartą zabudowę miejską oraz zabudowę rozproszoną w przestrzeni. Nośniki i urządzenia reklamowe montowane są obecnie bez poszanowania dla otoczenia. Spora presja społeczna w tej sprawie potwierdza zasadność rozpoczęcia pracy nad uchwałą reklamową dla Kamiennej Góry.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie BIP. W pliku uchwała-reklamowa-broszura znajdziecie najważniejsze informacje.

Konsultacje społeczne nad uchwałą będą odbywały się od 6 marca 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku Propozycje i opinie w formie pisemnej, wyłącznie na formularzu ankietowym, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2020 roku.

Wypełnione formularze ankietowe można składać:
– drogą korespondencyjną na adres, Urząd Miasta w Kamiennej Górze – BAM, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
– osobiście w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta lub w Biurze Architekta Miasta pok. 310,
– drogą elektroniczną na adres: architekt@kamiennagora.pl

Pliki do pobrania
Formularz konsultacje
Ogłoszenie
Projekt uchwały reklamowej
Uchwała
Uzasadnienie
Zarządzenie
Uchwała reklamowa-broszura

Share

Zobacz inne

Leave a Comment