Kamienna Góra dla seniorów

Stworzymy w Kamiennej Górze Dom Seniora – zapowiedział burmistrz Janusz Chodasewicz, podczas spotkania z Radą Seniorów Miasta Kamienna Góra. Samorząd przystępuje też do pracy nad miejskim programem polityki senioralnej.

– Chcemy w sposób szczególny zadbać o tę grupę mieszkańców, bo według prognoz demograficznych będzie się ona sukcesywnie zwiększać, nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. 

Dom Seniora, zapewniający dzienną opiekę nad osobami starszymi, ma powstać w budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej 8. Obiekt ma też pomieścić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kamiennogórski samorząd zabiega także, by do tego miejsca przeniósł się Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowego Ośrodka Wsparcia, który obecnie mieści się na ul. Kościuszki. W tej sprawie toczą się rozmowy z zarządem powiatu. 

– Rozpoznaliśmy już źródła dofinansowania na adaptację budynku oraz pozyskania pieniędzy na częściowe sfinansowanie bieżącej działalności – dodał burmistrz Janusz Chodasewicz.

Dom Seniora będzie w pierwszej kolejności świadczył opiekę dzienną, aby starsze osoby mogły spędzić tam kilka godzin, w czasie kiedy członkowie ich rodzin np. pracują. Burmistrz Janusz Chodasewicz nie wyklucza, że w przyszłości opieka mogłaby być sprawowana całodobowo.  

Rada Seniorów przy kamiennogórskim samorządzie jest ciałem doradczym. Obecnie zasiada w niej siedmiu przedstawicieli różnych organizacji społecznych m.in. Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Działkowców oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Burmistrz Kamiennej Góry chciałby jednak rozszerzyć skład rady o kolejne osoby.   

– Bardzo zależy nam na bardzo szerokiej opinii tego środowiska. Chcemy realizować ich pomysły. Znajdą one odzwierciedlenie we właśnie przygotowywanym programie polityki senioralnej  – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.  

Obecnie, dzięki wsparciu miasta seniorzy mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Samorząd udostępnia pomieszczenia i dotuje działalność m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspiera: Teatr 50+, Klub Rękodzieła Artystycznego i zespół śpiewaczy „Złota Jesień”. Ponadto seniorzy dostają zaproszenia na wydarzenia artystyczne i wchodzą ze sporą zniżką na kamiennogórski basen.

– Ogromny plus dla miasta za aerobik na basenie – mówi Apolonia Lulek z Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

Podczas spotkania z seniorami pojawiły się inne propozycje, poszerzenia miejskiej oferty skierowanej do tej grupy mieszkańców. Chcą m.in., aby miasto pomogło zorganizować im zajęcia z instruktorem nordic walkingu oraz gimnastykę rehabilitacyjną. Pojawiły się postulaty organizacji w Kamiennej Górze „Senioraliów” oraz aby rada miejska poświęcała co najmniej jedną sesję w roku wyłącznie sprawom seniorów.

Zobacz inne

Leave a Comment