Grunt na medal 2021

Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie “Grunt na medal” 2021.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Obsługi Inwestora DAWG sp. z o.o., rozpoczyna IX edycję ogólnopolskiego konkursu “Grunt na medal” 2021. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość preferencyjnej promocji zwycięskich terenów inwestycyjnych przez PAIH S.A na forum międzynarodowym. Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie starostowie powiatów, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin w Polsce, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konkursie przez zgłaszanie terenów inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w Regulaminie konkursu, w pierwszej kolejności do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, powiat@kamienna-gora.pl, tel. 756450126.

W następnym etapie Państwa wnioski, po weryfikacji, zostaną zgłoszone do Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowanego Partnera PAIH.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 marca!

Dodatkowych informacji udziela Anna Bardakova, tel: +48 71 736 63 07, 784 038 009, e-mail: anna.bardakova@dawg.pl

 
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Szczegóły konkursu znajdują się w załącznikach tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment