Garaż murowany do najmu

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 15,20 m2 ustalona została na kwotę 100,93 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 23.06.2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 19.06.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. 75 64-55-134.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz