Dzień Edukacji Narodowej w kamiennogórskim LO

Dzisiaj (wtorek, 12 października) w auli Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyła m.in. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,  Jolanta Studniarek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, Bożena Kiser – wizytator Kuratorium Oświaty.

Dzień Edukacji Narodowej to najważniejsze święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W uznaniu za zasługi dla oświaty została także przyznana nagroda Starosty Kamiennogórskiego.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nauki otrzymała Wioletta Gogolewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz Katarzyna Winiarska-Werbel – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymał Jerzy Kowalski – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Nagrody Starosty Kamiennogórskiego za pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały:

Mariola Jaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
Adrianna Gęborys – nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
Wiesława Głuchowska – nauczycielka pedagog w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze,
Brygida Budaj – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,
Monika Maciaszek – nauczycielka logopeda Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Indywidualne nagrody dla nauczycieli wręczone zostały również przez wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, catering natomiast przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Nauczycielom oraz pracownikom oświaty z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia.

Share

Zobacz również

Leave a Reply