Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Wrzosowej, pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

  1. Nr 641/21 o pow. 2261 m2 – cena wywoławcza – 106 000,00 zł brutto, wadium 10 600,00 zł, 
  2. Nr 641/22 o pow. 1137 m2 – cena wywoławcza –   68 200,00 zł brutto, wadium 6 900,00 zł, 
  3. Nr 641/23 o pow. 1254 m2 – cena wywoławcza –   75 200,00 zł brutto, wadium 7 600,00 zł, 
  4. Nr 641/24 o pow. 1171 m2 – cena wywoławcza –   70 250,00 zł brutto, wadium 7 100,00 zł, 
  5. Nr 641/25 o pow. 1042 m2 – cena wywoławcza –   62 500,00 zł brutto, wadium 6 300,00 zł, 
  6. Nr 641/26 o pow. 1005 m2 – cena wywoławcza –   60 000,00 zł brutto, wadium 6 000,00 zł.

    Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. 


    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 8 kwietnia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.  

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

Share

Zobacz również

Leave a Comment