Dotacje dla organizacji pozarządowych

Na mocy Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2017 roku dokonano rozstrzygnięcia tegorocznego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku
2. Ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
3. Ratownictwa i ochrony ludności

W wyniku procedury konkursowej dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych otrzymują następujące organizacje:

Na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i dziedzictwa narodowego:

1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich “Szarocinianki” – dotacja w wysokości 2.900 złotych,
2. Stowarzyszenie “Podaj Rękę” Kamienna Góra – dotacja w wysokości 500 złotych,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie – dotacja w wysokości 1.600 złotych,
4. Ludowy Klub Sportowych Amfibolit Leszczyniec – dotacja w wysokości 2.800 złotych,
5. Uczniowski Klub Sportowy Maraton Pisarzowice – dotacja w wysokości 2.850 złotych,
6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze – dotacja w wysokości 750 złotych,
7. Stowarzyszenie “Złoty Dąb” w Dębrzniku – dotacja w wysokości 5.500 złotych,
8. PTTK O/ Ziemi Kamiennogórskiej – dotacja w wysokości 1.100 złotych.

Na zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

1. Stowarzyszenie “Brama Czadrowska” – dotacja w wysokości 15.000 złotych.

Na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach – dotacja w wysokości 6.000 złotych.

Dzięki dofinansowaniu kolejnym zadaniem publicznym z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra, jakie wykona Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja figury świętego Jana Nepomucena.

Znajdujący się w sołectwie Czadrów, kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny, przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Datuje się go na 1867 rok.

Z zakresem prac można zapoznać się tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment