Renowacja Nepomucena

Na zebraniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska członkowie podjęli decyzję, iż kolejnym zadaniem publicznym z wykorzystaniem środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra będzie renowacja figury świętego Jana Nepomucena.

Wniosek o dofinansowanie będzie składany w ramach zadań publicznych wspieranych w 2017 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego (renowacja dzieł sztuki oraz obiektów małej architektury stanowiących miejscowe dziedzictwo kulturowe i historyczne).

Znajdujący się w sołectwie Czadrów, kamienny barokowy Jan Nepomucen jest usytuowany na skarpie rzeki Zadrny, przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Adoruje krucyfiks trzymany w obu rękach. Datuje się go na 1867 rok. Pomnik ma całkowitą wysokość 320 cm.

Obiekt z biegiem lat coraz bardziej niszczeje. Obecnie najważniejszym problemem jest niebezpieczne pochylenie pomnika, co grozi jego przewróceniem. Najważniejszymi i najkosztowniejszymi pracami podczas renowacji Nepomucena będzie stabilizacja jego podłoża i konstrukcji (z udziałem dźwigu). Wyrównanie, utwardzenie terenu i wylanie fundamentu pozwoli uratować kolejną niewielką budowlę kultu religijnego, nieodłącznego elementu krajobrazu naszego regionu.

W zakresie prac renowacyjnych oprócz stabilizacji podłoża znajdzie się również:
– oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień,
– usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym,
– zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów,
– oczyszczanie kamienia: agregatem CP i metodami chemicznymi,
– mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin,
– rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji (uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym),
– wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia,
– uzupełnienie spoin (technika i technologia zgodnie z oryginałem),
– hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym,
– inne.

W ramach zadań publicznych wspieranych przez Urząd Gminy Kamienne Góra w 2016 roku, Stowarzyszenie Brama Czadrowska wykonało renowację Krzyża przydrożnego. Wszystkie artykuły dostępne tutaj.

Pomimo społecznej pracy osób zaangażowanych w renowację zabytków, wiążą się z tym również bardzo duże koszty finansowe, których nie da się uniknąć. Dofinansowanie prac otrzymane ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra nie pokrywa wszystkich kosztów, jakie musi ponieść Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Pamiętaj, że możesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku. To nic ciebie nie kosztuje. Otrzymana kwota znacząco wspomoże realizację naszych działań w sołectwie Czadrów.
Jak przekazać 1% podatku opisane tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment