Czyje są drogi w mieście Kamienna Góra?

W związku z licznymi pytaniami płynącymi do Urzędu Miasta Kamienna Góra ponownie przypominamy wykaz dróg w mieście, wraz ze wskazaniem właściciela/zarządcy danej ulicy.

Sprawy dotyczące utrzymania dróg, których władającym jest Gmina Miejska Kamienna Góra można zgłaszać pod numerem tel. 511 177 494. 

Wykaz dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski.

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

3487 D

ul. Katowicka

2.

3488 D

ul. S. Okrzei

3.

ul. Spacerowa

4.

Al. Wojska Polskiego

5.

ul. Broniewskiego

(odcinek łączący ul. Spacerową z Al. Wojska Polskiego)

6.

3489 D

ul. L. Waryńskiego

7.

3490 D

ul. T. Kościuszki

8.

3476 D

ul. S. Staszica

9.

3476 D

ul. Wiejska

10.

3468 D

ul. Krzeszowska

Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez Powiat Kamiennogórski  można zgłaszać pod numerem tel. 790 380 715.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, Rejon Wałbrzych.

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

5a

ul. Jeleniogórska

2.

5

ul. Bohaterów Getta

3.

5

ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Legnicką i Katowicką do ul. Boh. Getta)

4.

5

ul. Legnicka

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych utrzymywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu można zgłaszać pod numerami tel. 74 841 03 65 wewn. 15 oraz 602 593 794. 

Wykaz dróg utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Lp.

Nr Drogi

Nazwa ulicy

1.

367

ul. Wałbrzyska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Katowicką i Legnicką)

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami tel. 71 39 17 196 oraz 609 990 969.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment