Co zrobić jeśli dłużnik spłaci tylko część długu?

Gdy dłużnik decyduje się spłacić jedynie część swojego zadłużenia, sytuacja ta może być bardzo stresująca dla oczekującego na uregulowanie całości należności. W takich przypadkach istotne staje się podjęcie odpowiednich kroków, aby ustalić przyczyny takiego postępowania dłużnika oraz odzyskać należne pieniądze. Działania podejmowane w takiej sytuacji powinny być starannie przemyślane i zgodne z obowiązującym prawem, aby osiągnąć zadowalające rozwiązanie dla obu stron. W jaki sposób odzyskać cały dług? Jeżeli dłużnik nie wypełnił w całości swojego zobowiązania, unikając kontaktu lub ignorując resztę zadłużenia, pierwszym krokiem powinny być polubowne metody windykacji. Istnieje kilka…

Pokaż więcej

Faktoring – co to jest i na czym polega?

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym płynność finansową przedsiębiorstw. Z faktoringu mogą korzystać wszystkie firmy, bez względu na wielkość obrotów i pomimo iż na pierwszy rzut oka usługa ta wydaje się być dość skomplikowana, w rzeczywistości, jest jedną z najprostszych rozwiązań finansowych na rynku. O tym, czym dokładnie jest faktoring i na czym polega dowiesz się z poniższego artykułu. Faktoring – co to jest? Faktoring to usługa finansowa, która polega na przedsiębiorca (faktorant) sprzedaje bankowi lub innej firmie świadczącej usługę faktoringu (faktorowi) nieprzeterminowanych wierzytelności (na podstawie faktur za…

Pokaż więcej