Faktoring – co to jest i na czym polega?

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym narzędziem wspierającym płynność finansową przedsiębiorstw. Z faktoringu mogą korzystać wszystkie firmy, bez względu na wielkość obrotów i pomimo iż na pierwszy rzut oka usługa ta wydaje się być dość skomplikowana, w rzeczywistości, jest jedną z najprostszych rozwiązań finansowych na rynku. O tym, czym dokładnie jest faktoring i na czym polega dowiesz się z poniższego artykułu.

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przedsiębiorca (faktorant) sprzedaje bankowi lub innej firmie świadczącej usługę faktoringu (faktorowi) nieprzeterminowanych wierzytelności (na podstawie faktur za usługi lub sprzedaż towarów). Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za wystawione faktury praktycznie natychmiast, bez względu na faktyczny termin ich ważności.

Faktoring chroni firmę przed utratą płynności i problemami finansowymi, które mogą się pojawić w momencie oczekiwania na płatność za fakturę przez kontrahenta.

Faktoring – jak to działa?

Faktoring jest usługą bardzo prostą i bezpieczną dla przedsiębiorcy. Polega ona na tym, że przedsiębiorca po zrealizowaniu usługi lub sprzedaży towaru oraz wystawieniu faktury, przekazuje fakturę faktorowi, który weryfikuje zarówno fakturę jak i firmę, na którą faktura jest wystawiona. Po pozytywnej weryfikacji faktor wypłaca na konto przedsiębiorcy do 90% wartości faktury, a kontrahent opłaca fakturę bezpośrednio na konto faktora.

Faktoring – korzyści

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca:

 • utrzymuje płynność finansową,
 • nie musi zaciągać kredytu,
 • może na bieżąco prowadzić inwestycje,
 • może oferować swoim kontrahentom dłuższe terminy płatności faktur,
 • ma poczucie bezpieczeństwa współpracując z klientami zagranicznymi.

Rodzaje faktoringu

Faktoring dzieli się na kilkanaście rodzajów. Między innymi możemy wyróżnić faktoring:

 • Cichy,
 • Jawny,
 • Z regresem,
 • Pełny,
 • Odwrotny,
 • Eksportowy,
 • Globalny,
 • Restrukturyzacyjny, itd.

Faktoring jawny polega na tym, że kontrahent jest od razu informowany o tym, że faktor przejął jego fakturę, która powinna być opłacona bezpośrednio na konto faktora. Jeśli natomiast przedsiębiorca obawia się reakcji kontrahenta i popsucia relacji biznesowych może zdecydować się na faktoring cichy, który zakłada że to przedsiębiorca po opłaceniu faktury przez kontrahenta przelewa jej pełną wartość bezpośrednio na konto faktora.

Faktoring pełny natomiast połączony jest z przejęciem przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W przypadku nie uregulowania przez kontrahenta faktury w terminie, faktor ma pełne prawo do windykacji długu.
Więcej na temat rodzajów faktoringu można znaleźć tutaj: Faktoring odwrócony – czym jest i jak działa oraz Czym jest faktoring pełny (bez regresu).

Faktoring a kredyt – różnice

Z perspektywy przedsiębiorcy, różnice między faktoringiem a kredytem są niewielkie. W obu przypadkach przedsiębiorca otrzymuje gotówkę, która pozwala mu uregulować bieżące zobowiązania oraz finansować swoją działalność. Niemniej jednak istnieją istotne różnice między tymi dwoma formami finansowania:

Najważniejsza różnica polega na tym, że faktoring nie stanowi zobowiązania, podczas gdy kredyt tak. W przypadku faktoringu przedsiębiorca sprzedaje faktorowi prawo do wierzytelności, co umożliwia mu szybsze otrzymanie należnej płatności, bez generowania własnego zadłużenia. W przypadku kredytu, przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty zobowiązania wobec kredytodawcy.

Faktoring nie wpływa na zdolność kredytową, w przeciwieństwie do kredytu. Faktoring nie generuje zadłużenia, ponieważ przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą otrzymuje środki na podstawie cesji wierzytelności, co umożliwia mu utrzymanie zdolności kredytowej i ewentualne skorzystanie z dodatkowego finansowania bankowego w przyszłości.

W przypadku kredytu konieczne jest posiadanie historii kredytowej, podczas gdy faktoring umożliwia firmom finansowanie działalności już od pierwszego dnia bez konieczności posiadania długiego stażu. Faktoring jest polecany zwłaszcza młodym firmom współpracującym z dużymi podmiotami.

Pieniądze uzyskane z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel, ponieważ są to środki, które firma już zarobiła. W przypadku kredytu, firma musi określić cel finansowania przed jego uzyskaniem, na przykład decydując się na kredyt obrotowy czy inwestycyjny.

Ostatecznie, wybór między faktoringiem a kredytem zależy od potrzeb i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz preferencji dotyczących zarządzania płynnością finansową.

Kiedy faktoring jest dobrym rozwiązaniem?

Faktoring stanowi korzystne rozwiązanie, gdy firma boryka się z brakiem odpowiedniej zdolności kredytowej oraz trudnościami w generowaniu płynności finansowej. Przekazanie swoich wierzytelności do faktora umożliwia natychmiastową regulację najbardziej pilnych zobowiązań.

Innym przypadkiem, w którym faktoring może być skuteczny, jest problem z efektywnym zarządzaniem należnościami. Dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorstwo ma trudności z kontrahentami, którzy opóźniają spłatę swoich zobowiązań, co powoduje problemy z uregulowaniem własnych zobowiązań. W przypadku faktoringu, faktorzy przejmują odpowiedzialność za monitorowanie terminów płatności od kontrahentów, co pozwala utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa.

Zobacz inne