Budżet Obywatelski 2023

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz siódmy zdecydują, na co przeznaczyć środki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację zwycięskiego projektu przeznaczono 150 tys. złotych.

Projekty można składać od 15 do 30 czerwca 2022 roku.

Ich autorami mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy zgłaszający musi zebrać minimum 18 podpisów z poparciem swej inicjatywy.

Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które odbędzie się jesienią. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku.
Szczegóły i formularze niezbędne do składania projektów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment