Budują pompownię sieciową w Krzeszowie

Postępują prace przy budowie obiektu pompowni sieciowej oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3, w ramach inwestycji pn. “Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie”. Nowa infrastruktura pozwoli lepiej wykorzystać zasoby ujęcia wody “Betlejem” i poprawi stan zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców południowej części gminy Kamienna Góra, w szczególności miejscowości Krzeszów, w obrębie której intensywnie rozwija się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z o.o. z Ząbkowic Śląskich, a planowany termin ich zakończenia przypada na koniec września przyszłego roku.

Inwestycję, której planowany koszt wynosi 2.647.635,81 zł, finansuje Gmina Kamienna Góra z własnych środków budżetowych oraz ze środków budżetu państwa otrzymanych na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Foto/info: Gmina Kamienna Góra

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment