Budowane przedszkole publiczne w Krzeszowie nabiera kształtów

Budowane przedszkole publiczne w Krzeszowie nabiera kształtów. Prezentujemy obecny stan budowanego obiektu. Przypominamy, że budowany jest dwukondygnacyjny budynek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Na parterze obiektu będzie znajdować się pomieszczenie dla 2 oddziałów przedszkolnych (dla 25 i dla 22 dzieci) wyposażone w oddzielne toalety i stołówkę z blokiem żywieniowym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz ogólnodostępną szatnią. Na piętrze znajdą się kolejne 2 sale dla oddziałów przedszkolnych (również dla 25 i dla 22 dzieci) z komunikacją i wydzielonymi toaletami. Budowa obiektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 6,1 mln zł. Wkład własny gminy wyniósł blisko 1,4 mln zł.

Postęp prac budowlanych przedszkola prezentujemy tutaj.
Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment