Spotkanie przedstawicieli samorządów Kotliny Kamiennogórskiej

Przedstawiciele samorządów Kotliny Kamiennogórskiej regularnie spotykają się, by omówić przedsięwzięcia, które mogą zrealizować wspólnie. Tym razem burmistrz Janusz Chodasewicz zaprosił sąsiadów do Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza. Rozmawiano m.in. o projektach turystycznych – powołaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Kotliny Kamiennogórskiej i budowie systemu ścieżek pieszych i rowerowych. Samorządowcy ziemi kamiennogórskiej razem będą starali się powalczyć o pieniądze na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w poszczególnych gminach. Dyskutowano także o poszerzaniu sieci gazowej i lepszym dostępie mieszkańców do internetu.

Pokaż więcej

Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

Ponad pól tysiąca kilometrów długości, najwyższe standardy wykonawcze i malowniczy przebieg – tak będzie wyglądała Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Dziś w Rudzie Sułowskiej samorządowcy i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt podpisali list intencyjny. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Cezary Przybylski oraz Paweł Wybierała, członek zarządu województwa. – Dzięki porozumieniu między województwem, samorządami i instytucjami państwowymi zrealizujemy inwestycję, która ustanowi nowe standardy budowy tras rowerowych. Wytyczne określone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego pozwolą wybudować ścieżki bezpieczne, dobrze oznakowane i solidnie wykonane. Dzięki rozmowom i zawartemu porozumieniu elementy tras budowane przez poszczególne samorządy będą łączyć…

Pokaż więcej

Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna

Przypominamy, że ruszyły prace konserwacyjne rzeki Zadrna, na odcinku miejscowości Czadrów-Krzeszów. Wykonanie prac konserwacyjnych zapewni utrzymanie zwierciadła wody na poziomie niezagrażającym funkcjonowaniu obiektów mostowych i zabezpieczą rzekę przed wylaniem, a tym samym mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym. Obecnie wykonywane jest ścinanie i karczowanie krzaków. Niebawem zostanie wykorzystany ciężki sprzęt. Prace na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonywane są w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim”, o czym informowaliśmy tutaj. Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Przygotowania do remontu ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra przygotowuje się do przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Lubawskiej. Wkrótce zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Po skompletowaniu papierów będzie można przystąpić do montażu finansowego przedsięwzięcia, jednak prace budowlane na pewno nie zaczną się w bieżącym roku. Zakres robót ma obejmować: wymianę nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych, w miarę potrzeb zostaną wymienione sieci podziemne. – Istotnym zagadnieniem będzie też poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Lubawskiej i Ziemskiej oraz biegnącej tam ścieżki rowerowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.   – Obecnie wyjazd z ul. Ziemskiej…

Pokaż więcej

Trwa remont pomnika na Górze Parkowej

Przypominamy, że trwa remont pomnika znajdującego się na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Prace zlecone przez kamiennogórski Urząd Miasta polegają na wymianie spoin kamiennej okładziny i zamocowaniu odspojonych elementów. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętniający pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen zostanie również gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Termin zakończenia remontu zaplanowano na 20 września br. Prace, które finansuje Urząd Miasta z dotacji udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki pochłoną ok. 28 tys. zł. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Trwa remont pomieszczeń i sali kameralnej kamiennogórskiego Centrum Kultury

Trwa remont pomieszczeń kamiennogórskiego Centrum Kultury. Przypominamy, że wyremontowano już pomieszczenia Przedszkola Publicznego nr 2, o czym informowaliśmy tutaj i Miejskiej Biblioteki Publicznej, o czym informowaliśmy tutaj. Zagospodarowano również otoczenie obiektu. Obecnie trwa remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych, sali kameralnej i innych pomieszczeń CK. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Pojemnik na nakrętki plastikowe

Przypominamy, że trwają prace nad pierwszym na terenie powiatu kamiennogórskiego pojemnikiem na nakrętki plastikowe. Produkcją zajmuje się Dofama Thies, która wykonuje pojemnik bezpłatnie. Prezentujemy zdjęcia z postępu prac produkcyjnych. Pomysłodawcą inicjatywy jest Magdalena Przychocka, koordynator akcji #spolecznaszwalnia. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wyznaczyło już na pojemnik odpowiednio widoczne i dogodne miejsce, ułatwiające jego napełnianie.

Pokaż więcej

Festyn Rodzinny dla Martynki

Kamiennogórzanie wspierają Martynkę, dziewczynkę poważnie ranną w wybuchu gazu, do którego doszło 24 sierpnia br. Przypominamy, że 19 września o godz. 11 rozpocznie się „Festyn Rodzinny dla Martynki”. Impreza odbędzie się pod patronatem burmistrza miasta Kamienna Góra. Licytacje | koncerty | pokaz motoryzacyjny | dmuchańce | animatorzy | kiermasz | gastronomia Dochód z festynu zostanie w całości przeznaczony na leczenie Martynki.

Pokaż więcej