ZSZiO w Kamiennej Górze realizuje kolejny projekt

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze realizuje projekt „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim”.

Celem projektu jest przede wszystkim wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kamienna
Góra poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i nabycie kwalifikacji 150 uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących uczestniczących w szkoleniach i stażach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

W ramach projektu:

– nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach,
-uczniowie będą brali udział w kursach i szkoleniach oraz stażach u pracodawców,
-odbędą się szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych,
– zostaną doposażone pracownie budowlane, logistyczne oraz żywienia,
– zostaną zrealizowane staże nauczycieli w przedsiębiorstwach.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment