Zrealizowano projekt inicjatywy lokalnej „Dobry Start Parku Natury i Kultury”

Działając od lat dla dobra wspólnego, seniorki z Krzeszowa i Jawiszowa przy współpracy z Sołtysem Krzeszowa i Centrum Biblioteczno- Kulturalnym zrealizowały projekt inicjatywy lokalnej “Dobry Start Parku Natury i Kultury”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i estetyki terenu przy CBK oraz aktywizacja seniorów.

W okresie realizacji projektu wykonano prace ziemne przygotowujące teren skarpy przy CBK do nasadzeń, utwardzono kruszywem pas gruntu wzdłuż ściany budynku CBK oraz dokonano nasadzeń berberysów, dereni i bluszczy.

Zadanie realizowane było w ramach projektu “Seniorzy tworzą przestrzeń do działania w regionie kamiennogórskim” i zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” w kwocie 1400 zł.

W kolejnych planach Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich oraz CBK jest stworzenie „Ekopostojowni” – przyjaznego miejsca dla rowerzystów z lokalizacją przy CBK.

Zobacz inne

Leave a Comment