Zebranie sołeckie

Dnia 20.09.2013 roku odbyło się w Czadrowie spotkanie Pani Sołtys i Rady Sołeckiej z przybyłymi mieszkańcami.

Głównym tematem spotkania był podział środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok, w kwocie ponad 25000 zł.

Po bardzo burzliwych konsultacjach i głosowaniu została podjęta decyzja o rozdysponowaniu środków na miejscowy klub piłkarski i jego infrastrukturę oraz wyposażenie remontowanej świetlicy wiejskiej.

Zobacz inne

Leave a Comment