Zbiórka podpisów na dworcu w Kamiennej Górze

W dniu 11 maja 2019 roku w godz. 11:00-13:00 na dworcu kolejowym w Kamiennej Górze odbędzie się zbiórka podpisów pod petycją o skomunikowanie Kamiennej Góry z Wrocławiem i Jelenią Górą.

Petycja

Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Domagamy się skomunikowania miasta powiatowego Kamienna Góra ze stolicą województwa – Wrocławiem i subregionu Jelenią Górą!
W ostatnich latach na Dolnym Śląsku poczyniono duże inwestycje w tabor kolejowy i w remonty linii kolejowych. Niestety, powiat Kamienna Góra nie skorzystał z tych inwestycji, nadal nie ma bezpośrednich połączeń z Jelenią Górą i Wrocławiem – głównymi celami podróży mieszkańców miasta i okolic. Brak połączeń kolejowych stolicy powiatu powoduje wykluczenie komunikacyjne – brak dostępu mieszkańców do edukacji, kultury, pracy, specjalistycznej służby zdrowia. Brak połączeń bezpośrednich utrudnia także dojazd turystów.
My, mieszkańcy Kamiennej Góry i turyści odwiedzający ten region domagamy się:
– remontu i elektryfikacji łącznicy Krużyn – Marciszów Górny (linia kolejowa nr 774) – dł.1,8km
– remontu linii 298 Sędzisław – Kamienna Góra i elektryfikacji co najmniej jednego toru dł.5,4km
– skierowania części pociągów z linii 274 Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra/Szklarska Poręba z zajazdem do Kamiennej Góry (zmiana kierunku).
W ostatnich latach dzięki pracom torowym udało się skrócić czas przejazdu między Jelenią Górą a Wrocławiem o ponad 1,5 godziny, przy dobrej organizacji ruchu zajazd do Kamiennej Góry wraz ze zmianą kierunku zająłby nie więcej niż 15 minut, co i tak zostałoby zniwelowane przez skierowanie na tą linię pociągów RegioExpress zatrzymujących się tylko na większych stacjach (bez zatrzymań między Wrocławiem a Jaworzyną).
Panie Marszałku, w wyborach startował Pan do Sejmiku z okręgu obejmującego Kamienną Górę, przed głosowaniem odwiedził pan nasze miasto i opowiadał o wizjach rozwoju kolei. Czas najwyższy na zrealizowanie obietnic. Środki potrzebne na remont i elektryfikację krótkich odcinków torów do Kamiennej Góry (łącznie 7,2km toru) to mały wydatek z RPO, a duży efekt i cywilizacyjna zmiana dla mieszkańców Kamiennej Góry i turystów!

Zobacz inne

Leave a Comment