Zamek i cerkiew w Sokołowsku

W 1855 r. w Sokołowsku zostało uruchomione pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików. Z biegiem lat zdewastowane popadło w ruinę. Obecnie powstała koncepcja odbudowy i rewitalizacji ruin XVIII zespołu zabytkowego sanatorium dr. Hermanna Brehmera. Została powołana Fundacja Laboratorium Kultury a jej głównym celem jest odbudowa kompleksu zamkowego.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków, powstał w drugiej połowie XIX w. z inicjatywy lekarza Hermann’a Brehmer’a , z przeznaczeniem na profesjonalne uzdrowisko z zapleczem medyczno – turystyczno, dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych. Wkrótce po założeniu zakład Brehmera stał się niezwykle popularny w całej Europie, o czym świadczą liczne przewodniki po Görbersdorfie, wydawane poza – Niemcami – także w Budapeszcie, Zurichu, Paryżu, Wiedniu, Warszawie i Petersburgu.
Obiekt obejmujący Sanatorium, dawne Sanatorium Brehmera z połowy XIX w. wraz z 6 ha parku, po wojnie został wyłączony z kompleksu sanatoryjnego w gminie Mieroszów. Od lat 50-tych ulega stopniowej degradacji. W 2005 r. w wyniku pożaru spaliła się znaczna część budynku, w tym cały dach. Obecnie na obiekcie trwają prace budowlane.

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Sokołowsku to prawosławna cerkiew parafialna. Zbudowana w latach 1900-1901 z błogosławieństwa metropolity petersburskiego Palladiusza, staraniem Bractwa św. Włodzimierza, dla kuracjuszy przyjeżdżających do miejscowego uzdrowiska (Sokołowsko). Po II wojnie światowej została porzucona i zapomniana ulegała dewastacji, przez pewien czas była użytkowana jako kostnica. Obecnie cerkiew pełni funkcję świątyni parafialnej dla wiernych z Sokołowska i regionu pogranicza polsko-czeskiego.Share

Zobacz inne

Leave a Comment