Zakończenie roku szkolnego w ZSZiO

Dnia 22 czerwca 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas promocyjnych.

Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn państwowy i odbyło się przekazanie Sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących asyście z młodszych klas mundurowych, następnie Pani Dyrektor Mariola Jaciuk przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Podczas uroczystości zostało nagrodzonych wielu uczniów m.in. za wyniki w nauce, najlepszą frekwencję w roku szkolnym, najlepsze wyniki sportowe.

W kategorii technikum najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy 1e Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Maja Cabała ze średnią ocen 5,18. W kolejnym roku szkolnym Maja będzie stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

W kategorii zasadniczej szkoły zawodowej najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń klasy 2g Dawid Figura ze średnią ocen 4,92.

Za wzorową frekwencję w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnieni zostali: Ewelina Szymczak z klasy 1a, Klaudia Wojtczak z klasy 1a, Agnieszka Mordarska z klasy 1s, Michał Micek z klasy 1s, Seweryn Lis z klasy 1m, Paweł Wąsala z klasy 1m, Kinga Walczak z klasy 2g.

W konkursie „najlepszy sportowiec i sportsmenka w roku szkolnym 2017/2018” zostali wyróżnieni:

Kategoria dziewcząt: I miejsce zajęła Ewelina Bil z klasy 1e, II miejsce Natalia Dobrzańska z klasy 3a, III miejsce Klaudia Cyrek z klasy 1a.
Kategoria chłopców: I miejsce zajął Michał Bijak z klasy 2c, II miejsce Nikodem Kumorek z klasy 2s, III miejsce Kacper Filip z klasy 2a.

Uroczyście podziękowano również za pracę nauczycielom odchodzącym ze szkoły Panu Waldemarowi Jagielskiemu oraz Księdzu Damianowi Ziembikiewiczowi.Share

Zobacz inne

Leave a Comment