Dzień otwartych drzwi kamiennogórskiej Policji

W dniu 25 czerwca 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze organizuje „Dzień otwartych drzwi kamiennogórskiej Policji”. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby do odwiedzenia kamiennogórskiej jednostki.

25 czerwca 2018 roku przy ulicy Lubawskiej 6 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w godzinach od 8.00 do 15.00 odbędzie się „Dzień otwartych drzwi kamiennogórskiej Policji”. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta, samej idei służby w Policji oraz możliwości wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Policji.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszystkie osoby zainteresowane służbą w kamiennogórskiej policji mogą składać dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów: 75-744-82-67 oraz 75-744-82-54.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
sierż. szt. Anna Słowińska

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment