Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZSZiO

W sali Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się dzisiaj (piątek, 29 kwietnia) uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów: 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka w Świętoszowie, 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze

Tytuł „Absolwenta ZSZiO roku szkolnego 2021/2022 w kategorii technikum” otrzymała Julita Czoch, uczennica klasy IVs technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 5,63 oraz wzorowe zachowanie.
Uczennica otrzymała również nagrodę Rady Powiatu Kamiennogórskiego „Technik roku” za najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych – 5,9. Gratulujemy.

Najwyższe wyniki kwalifikacji zawodowych ze wszystkich egzaminów zawodowych, w poszczególnych zawodach uzyskali:

1) Bartosz Czaja, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
2) Daria Czerwiak, technik żywienia i usług gastronomicznych
3) Kamila Pawlukiewicz, technik spedytor
4) Kacper Rzechółko, technik informatyk

KLASA IVA

Za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie wyróżniony został Gracjan Wastag.

Za pracę na rzecz szkoły wyróżnieni zostali: Jakub Adamek, Marcel Borys, Szymon Maciuszek, Szymon Strykowski, Sebastian Urbański.

KLASA IVE

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły wyróżnieni zostali: Daria Czerwiak, Wiktoria Kiełbasa, Zuzanna Kiklica, Martyna Pukas.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżniona została Julia Witwicka.

Za pracę na rzecz szkoły wyróżnieni zostali: Nicole Bochm, Amelia Konar, Anna Ostrowska, Beata Owczarz.

KLASA IVT

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżnienie otrzymała Patrycja Kurasz.

KLASA IVS

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły wyróżnieni zostali: Sandra Burska, Oliwia Chylińska, Klaudia Madej, Kamila Pawlukiewicz, Sara Zięba.

Za pracę na rzecz szkoły wyróżnione zostały Kinga Kuczyńska i Alicja Waniołek.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas czwartych pod kierunkiem pani Anny Stawiarskiej.
Wydarzenia zakończono okolicznościowym tortem i pamiątkowymi fotografiami.

Zobacz inne

Leave a Comment