Z przyrodą za pan brat

W piątek, 24 września odbył się pieszy Rajd Integracyjny Z przyrodą za pan brat, którego organizatorem było Stowarzyszenie Podaj Rękę Kamienna Góra działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Celem imprezy było promowanie aktywnego wypoczynku i turystyki pieszej, utrwalanie zachowań proekologicznych, oraz włączanie młodzieży z powiatu kamiennogórskiego w wolontariat.

Szlak turystyczny pokonywały osoby z niepełnosprawnościami z powiatu kamiennogórskiego wraz z rodzicami, opiekunami i wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Piechurzy w towarzystwie Doroty Stodolak i Mariusza Sopaty – pracowników Nadleśnictwa Kamienna Góra, odkrywali szlaki turystyczne i uroki przyrodnicze Rezerwatu Przyrody Kolorowe Jeziorka”. Uczestnicy rajdu poznali wiele ciekawostek z życia jeży, budowali dla jeżyków domki w lesie, rozwiązywali zagadki przyrodnicze, poznali krótki instruktaż, jak należy się zachować w przypadku zauważenia pożaru w lesie, wzięli udział w warsztatach kreatywnych, utrwalając plastycznie wspomnienia ze szlaku. Chętne osoby mogły sprawdzić swoje umiejętności zręcznościowe podczas gier i zabaw ruchowych. Dla wszystkich uczestników imprezy organizator zapewnił posiłek.

Zarząd Stowarzyszenia Podaj Rękę Kamienna Góra, serdecznie dziękuje za współpracę przy organizacji rajdu Wiesławowi Wójcikowi, Nadleśnictwu Kamienna Góra oraz wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

Rajd przeprowadzony został w ramach realizacji zadania publicznego i był współfinansowany m.in. ze środków Powiatu Kamiennogórskiego i Gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz również

Leave a Reply